Υποστήριξη εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης μαθητών

coronavirus-4904410_1920 (1)
#NUPSupportAgainstCV19


[ Αρχική Σελίδα ] – [ Εγκατάσταση Anydesk ] – [ Χρήση Microsoft Teams ] – [ Χρήση Zoom ]

Οδηγίες για εγκατάσταση του Microsoft Teams

Για δωρεάν απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη, η ομάδα μας χρησιμοποίει την εφαρμογή AnyDesk. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την εφαρμογή, ακολουθείστε αυτό τον οδηγό.

Σύνδεση στο Teams

Web App:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Web με 2 τρόπους:

– Μεταβείτε στο https://portal.office.com και αφού συνδεθείτε, επιλέξετε την εφαρμογή Teams.

– Μεταβείτε στο https://teams.microsoft.com/start και εισάγετε τα στοιχεία σας.

Native app:

Για να χρησιμοποιήσετε την συμβατή εφαρμογή απευθείας από τον υπολογιστή σας θα πρέπει πρώτα να την μέσω του https://teams.microsoft.com/downloads και στην συνέχεια αφού εγκατασταθεί να συνδεθείτε.

Το περιβάλλον εργασίας είναι πανομοιότυπο με το web app.

Τύποι Ομάδων

Ομάδα Τάξης (Class Teams) : Εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται σε ομαδικές εργασίες, υποβολή αξιολογήσεων και άλλα πολλά.

Μέλη Προσωπικού (Staff Teams) : Διευθυντική ομάδα και μέλη του Προσωπικού συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν στην διοίκηση και οργάνωση του σχολείου.

Κοινότητα Επαγγελματικής Μάθησης (PLC Teams) : Εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε μια κοινότητα επαγγελματικής μάθησης.

Οποιοιδήποτε (Anyone Teams) : Μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνεργάζονται, ανεξαρτήτως τάξης, σε ομάδες ενδιαφέροντος και λέσχες.

Δημιουργία ή Συμμετοχή σε Ομάδα

Ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα ομάδα (Create a Team) ή να συνδεθεί σε υφιστάμενη (Join a Team).

Στην περίπτωση δημιουργίας νέας ομάδας:

  • Ορίζεις πρώτα το όνομα της ομάδας και γράφεις (προαιρετικά) μια σύντομη περιγραφή.
  • Ακολούθως, προσθέτεις τα μέλη της ομάδας, μαθητές ή/και άλλους εκπαιδευτικούς. Αυτό το βήμα μπορεί να γίνει και αργότερα.

Για συμμετοχή σε υφιστάμενη ομάδα:

  • Πρώτα ο διαχειριστής της ομάδας πρέπει να δημιουργήσει τον κωδικό της ομάδας μέσα από τις ρυθμίσεις της ομάδας.
  • Στην συνέχεια πρέπει να μοιραστεί τον κωδικό αυτό (είτε μέσω email ή με άλλο τρόπο ex. Viber, Messenger etc) με τους μαθητές του ή άλλους εκπαιδευτικούς.
  • Τέλος για να εισέλθουν οι μαθητές στην συγκεκριμένη ομάδα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό που τους στάλθηκε .

Διαχείρηση Ομάδας

Αφού δημιουργηθεί μια ομάδα, ο διαχειστής μπορείς να αλλάξει τον ρόλο ενός μέλους ή να διαγράψει κάποιον.

Στην Ομάδα, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να αρχίσουν μια συζήτηση.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει ώστε να διασφαλίσει ότι η συζήτηση διεξάγεται με σεβασμό και επικεντρώνεται στους στόχους της τάξης.

Μέσα από την επιλογή “Manage Team” ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να θέσει στο αθόρυβο (mute) έναν ή περισσότερους ή ακόμη και όλους τους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο ο διαχειριστής αφαιρεί ουσιαστικά από αυτούς τη δυνατότητα αναρτήσεων (posts).

Μέσα από την επιλογή “Manage Team” παρέχονται ακόμη περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης.

Κανάλια και Παράθυρα (Channels and Tabs)

Κάθε Ομάδα αποτελείται από Κανάλια (Channels). Τα Κανάλια παρέχουν έναν τρόπο διαχωρισμού του περιεχομένου μιας Ομάδας σε διαφορετικές ενότητες, ιδέες, θεματικές ή άλλες κατηγορίες.

Μπορείς να δημιουργήσεις όσα Κανάλια θέλεις σε μια ομάδα.

Μέσα από τα Κανάλια, μπορείς να δημιουργήσεις προσκλήσεις για διαδικτυακές συναντήσεις, να συζητήσεις με τους μαθητές σου και να εργαστείτε συνεργατικά σε αρχεία.

Στο πάνω μέρος της ομάδας, υπάρχουν διάφορα Παράθυρα (Tabs) τα οποία παραπέμπουν σε αρχεία, εφαρμογές ή άλλες υπηρεσίες.

Υλικό Τάξης (Class Material)

Σε κάθε Ομάδα Τάξης (Class Team) στο γενικό κανάλι (General Channel), κάτω από το Tab Files, υπάρχει ένας φάκελος με την ονομασία “Class Materials”.

Ό,τι υλικό ανεβάσετε (upload) στον φάκελο αυτό, οι μαθητές της τάξης έχουν την δυνατότητα να το δουν μόνο (read only) και ΌΧΙ να το επεξεργαστούν (edit) ή να το διαγράψουν (delete).

Μπορείτε, αν θέλετε, να δημιουργήσετε τους δικούς σας φακέλους περιορισμένης πρόσβασης (read only folders), αφού ανοίξετε τον φάκελο αυτό μέσα από το SharePoint (Open in SharePoint).

Εργασίες (Assignments)

Μέσα από την Ομάδα μιας Τάξης κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει εργασίες στους μαθητές του (Assignment Tab) και να παρακολουθήσει την πορεία εργασίας καθώς και την υποβολή και αξιολόγηση της εργασίας για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά (Grades Tab).

Διαχείριση Διαδικτυακών Συναντήσεων

Μέσα από μία Ομάδα μπορείς να αρχίσεις άμεσα (Meet now) ή να προγραμματίσεις για μια άλλη στιγμή (Schedule Meeting), μια διαδικτυακή συνάντηση.

Σε μια διαδικτυακή συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη μιας ομάδας (μαθητές και εκπαιδευτικοί), χρήστες από άλλες ομάδες, ακόμη και άτομα που δεν έχουν λογαριασμό στο Office 365.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να ενημερωθείς, αλλά και να δημιουργήσεις μια διαδικτυακή συνάντηση μέσα από το Ημερολόγιο (Calendar).

Ρόλοι σε Τηλεδιάσκεψη Ομάδας

Εάν οργανώνετε μια τηλεδιάσκεψη (Teams meeting) μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικούς ρόλους σε κάθε συμμετέχοντα.

Υπάρχουν δύο επιλογές:

  • Παρουσιαστής (Presenter) ή
  • Συμμετέχων (Attendee)

Οι παρουσιαστές μπορούν να προβούν σε κάθε δυνατή ενέργεια, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση (βλ. Πίνακα).

Μπορείς να καθορίσεις τους ρόλους πριν ή κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης.

Αλλαγή Ρόλων

Πριν από τηλεδιάσκεψη
  • Για να καθορίσετε τους ρόλους πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε την πρόσκληση για μια διαδικτυακή συνάντηση (send out meeting invitation).
  • Ακολούθως, επιλέγοντας το “View meeting details” και στη συνέχεια “Meeting options”, μεταφέρεστε σε μία νέα ιστοσελίδα.
  • Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε ποιος θα είναι ο παρουσιαστής στην τηλεδιάσκεψη.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης

Περνώντας τον κέρσορα (hover) πάνω από το όνομα ενός παρευρισκομένου στη συνάντηση, και επιλέγοντας “More options”, μπορείτε να επιλέξετε “Make a presenter” ή “Make an attendee”.

*Μέρος των κειμένων πάρθηκε απο σχετικούς οδηγούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.